TARTU VAJAB JA VÄÄRIB VISIOONI

Tartu eest – maailmast Tartusse!

TARTU VAJAB JA VÄÄRIB VISIOONI

Tartu eest – maailmast Tartusse!
Tartu eest - maailmast Tartusse.
See on lähituleviku edulugu.
Edulugu, mis elavdab Tartu linna arengut, sh turismi, transpordiühendusi, ettevõtlust ja linna turundust.
Edulugu, mille eesmärgiks on tuua inimesed maailmast Tartusse.
Tartu - small, smart, global!
MAAILMAST TARTUSSE
ARENA TARTU

Tartu vajab ja väärib visiooni, mis arendaks ja mitmekesistaks eelkõige meie enda kodulinna, kuid puudutaks ka Eesti ühiskonda laiemalt. Arena Tartu kui lähipiirkonna moodsaim ja unikaalseim linnahall ning sinna juurde loodav Eesti võimalusterohkeim perekeskus aitab Tartul jõuda maailmas uuele tasemele.

 • Tartu potentsiaali ei ole täna piisavalt ära kasutatud, sest suurürituste korraldamiseks puudub kaasaegne keskus.
 • Innovaatilise ja multifunktsionaalse linnahalli ehitamine on päästikuks väga paljude edasiste, Tartu linna vääriliste tegevuste realiseerimiseks.
 • Loome Tartusse Eesti parima perekeskuse.
 • Teeme Tartu maailmakaardil nähtavaks!
MAAILMAST TARTUSSE
esimene maailmas

Tänase seisuga ei ole mitte kusagil maailmas liigutatava vahelaega multifunktsionaalset halli!

 • Me kasutame halli vahelagede liigutamisel sildade ja tammide tõstemehhanismi, mis on kohane ja praktiline innovaatilisele ning tulevikku vaatavale linnale.
 • Koostöös Tartu IT-sektoriga anname Arenale tuleviku näo, kus innovatsioon on käega katsutav ja silmaga nähtav.
 • Hall ja perekeskus omavad rahvusvahelist turunduslikku väärtust, mida tullakse Tartusse vaatama kogu maailmast.
MAAILMAST TARTUSSE
turundus

Olla maailmas milleski esimene on tohutu potentsiaal ja seda eelkõige väikelinnale nagu Tartu.

 • Esimene liigutatava vahelaega multihall maailmas!
 • Tartu kui ülikooli-, meditsiini-, teadus-, spordi- ja IT-linna tutvustamine maailmas.
 • Rahvusvaheline huvi Tartu linna vastu.
 • 1000+ osalejaga konverentside korraldamise võimekus.
 • 4000+ osalejega messide ja suurürituste korraldamise võimekus.
MAAILMAST TARTUSSE
turism

Iga Tartus peetav konverents, kontsert, mess või spordivõistlus toob siia inimesi, kes ühtlasi tutvuvad Tartu linna vaatamisväärsustega ning teevad siin kulutusi ehk konkreetselt öeldes - jätavad Tartusse raha.

 • Arena Tartu soodustab konverentsiturismi arengut Tartus.
 • Maailmatasemel kontserdid ja etendused (Sarah Brightman, Michael Buble, Sting, Riverdance) jõuavad Tartusse.
 • Rahvusvahelised konverentsid ja gala-üritused leiavad esindusliku peavarju.
 • Multifunktsionaalsed messid (Robotex, motomess, ilumess) saavad suureneda.
 • Tipptasemel spordivõistlused (Euroliiga, Simple Session, KHL) tuleksid Tallinnast ja ka maailmast Tartusse.
 • Jääetenduste (Disney on Ice, iluuisutamise EM) nautimiseks ei pea enam sõitma Tartust välja.
 • Suurem vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele ehk rohkem töökohti Tartusse.
MAAILMAST TARTUSSE
ettevõtlus

Arena Tartu omab kaudset mõju linnaruumile, linna identiteedile ja ettevõtlusele.

 • Arena Tartu toob endaga uued töökohad.
 • Uuendusmeelsed ettevõtted koonduvad ühe katuse alla.
 • Suurem tulubaas ettevõtjale.
 • Olemasolevate töötajate palkade tõus.
 • Suurem maksude laekumine linnakassasse.
 • Üks suurüritus toob Tartusse ca 500 000€ kaudset tulu.
MAAILMAST TARTUSSE
Euroopa moodsaim perekeskus

Eestis puudub koguperekeskus, mis oleks samaaegselt nii meelelahutuslik ja mänguline kui ka arendav, hariv ja sportlik − koht, mis paneks igal pereliikmel silmad särama.

MAAILMAST TARTUSSE
transpordiühendused

Kui Tartus saaks korraldada kordades suuremaid konverentse, kontserte ja messe, siis suureneks olemasolevate transpordiühenduste vajadus.

 • Ajend neljarealise maantee kiiremaks väljaehitamiseks.
 • Tallinnast Tartusse rongiga 1,5 tunniga.
 • Tartu lennuühendused Euroopa ja muu maailmaga.
MAAILMAST TARTUSSE
linna areng

Rahvusvahelised näited tõestavad, et linna elututesse piirkondadesse ehitatud hallid on päästikuks ümbruses oleva taristu ja kogu ümbritseva linnaruumi arenguks.

 • Teisaldatavad innovaatilised lahendused linnaruumis, näiteks lume- ja mururobotid.
 • Kinnisvarakruntide väärtuse kasv Tartus.
 • Linna multifunktsionaalne keskus ühe kilomeetri kaugusel kesklinnast.
 • Suurhall ja perekeskus meelitavad aktiivseid kodanikke end Tartu linnaga siduma ning end tartlaseks registreerima ehk tõuseb linnaelanike arv.
MAAILMAST TARTUSSE
ASUKOHT / MAHUTAVUS
 • Arena Tartu ja perekeskus on plaanitud Raadi linnaosasse.
 • Hall mahutab konverentsile ca 3000+ inimest.
 • Kontserti saab nautida ca 6000 inimest.
 • Messiala on 5000m2 suur (alumine ja ülemine korrus vastavalt 1800 m2 ja 3216 m2).
 • Spordipublikut mahub palju: korvpalli jälgimiseks 5000 kohta, jäähoki/jääshow ning ratsutamise nautimiseks 3500 kohta.

Arena ainulaadne omadus on, et ühel ja samal ajal saab korraldada väga eripalgelisi üritusi. Ürituste iseloomust sõltuvalt nihutatakse Arena vahelagi sobivasse asendisse tänu millele kasvab või väheneb pealtvaatajate mahutavus esimesel või teisel tasapinnal.

Suurhall ja perekeskus on planeeritud Raadi linnaossa, millega aitame kaasa linna kiirele arengule seni vähearenenud kuid suure potentsiaaliga piirkonnas. Arena võimalik asukoht on kesklinnast vaid ühe kilomeetri kaugusel.

MEIST

Me oleme tartlased, kes näevad ja usuvad, et Tartus on potentsiaali palju suuremaks ja jõulisemaks arenguks, kui täna on suudetud realiseerida.
Meil peaks olema võimalused veeta aega oma perega parimal viisil, nautides head meelelahutust ja kultuuri, muusikasündmusi ning spordivõistlusi – ja seda otse meie kodulinnas.

Leiame, et Tartust ei peaks inimesed ainult väljapoole minema – Tallinnasse kontserdile, Berliini messile või New Yorki erialasele konverentsile. Meie kodulinnal Tartul on olemas kõik eeldused, et tuua inimesed siia elama ja töötama ning välismaalased meie linna võimalusi kasutama ja nautima.

Me ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks Tartusse rajatama suurt keskust, mis ühendab omavahel linnarahva ja väliskülalised, suured ja väikesed, tippdelegaadid ja Lõuna-Eesti väikeettevõtjad. Edukatest multihallidest on maailma väikelinnades näiteid küll – miks ei võiks neist kõige innovaatilisem olla just Tartus!

Arena Tartu ja Eesti suurim perekeskus saaks teoks vaid koostöös Tartu linna, Eesti riigi, erasektori ja rahvusvaheliste investoritega, kes jagavad meie nägemust Tartu linna arengust. Vaid üheskoos saame maailma tuua Tartusse ning tutvustada neile “Tartu - small, smart, global!” egiidi all tegutsevat kõikide võimalustega Tartut.

Tartu eest - maailmast Tartusse asutajad:
Teele Arak
53433773
Tanel Tein
5280050
Meelis Pastak
5115117

Liitu meiega

Tartu eest - maailmast Tartusse

Ja ole osaline Tartu ajaloo kirjutamisel.

BLOGI
Tartlane räägi kaasa!

Kutse Tartu tuleviku debatile. Metallica tuleb. Aga edasi?

Tanel Tein

ImiD reklaamiagentuur juht, Valimisliit Tartu Eest asutaja, Eesti 200 kandidaat Riigikogu valimistel

Mõni aeg tagasi käisid linnaametnikud volikogu Reformierakonna ja Tartu Eest fraktsioonis tutvustamas linna uut eelarvet. Räägiti kuludest ja tehtavatest töödest: milliseid sildasid peaks renoveerima, milliseid koole remonditakse … Kõik väga olulised teemad.

Reformierakond varjab ühe oma peamise valimislubaduse rahaallikaid

Tartus on kohalikke valimisi juba nimetatud kahe maja valimisvõitluseks: ühelt poolt valimisliidu Tartu Eest juba mõni aasta tagasi välja käidud idee Arena multihallist ja perekeskusest Raadi linnaossa ning teiselt poolt Tartut valitseva Reformierakonna valimislubadusena kultuurikeskuse ehitamine kesklinna parki. Paraku aga on valimisvõitlus ebavõrdne ja see väljendus kujukalt ka linnapeakandidaatide ETV debatis. Mitte ükski ajakirjanik, meediakanal ega valimisdebatt pole küsinud otse: “Kust tuleb Reformierakonna lubaduse finantseering, missugune on äriplaan, tasuvusanalüüs ning hilisem dotatsiooni suurus”.

Hirmul on suured silmad

Unistama peab suurelt, alustab oma artiklit Reformierakonda esindav Tartu Näituste juhataja Alo Pettai (Tartu Postimees, 5. september), kuid kukub siis kiirelt igapäevaprobleemidesse tagasi: teeme parem korda tänavad ja amortiseerunud kultuuritaristu … Vähe sellest kukkumisest, Pettai lubab suuremeelse irooniaga teistelgi tartlastel justkui unistada, kuid hoiatab kohe süngelt ette: pankrotti te oma asjadega lähete!

Tartu – kas eestvedaja või järelsörkija?

Avalikustasime eelmisel nädalal veebilehe tartueest.ee, milles pakume välja tee innovaatilisema Tartu poole. See on Arena Tartu ja perekeskuse kontseptsioon.

Tartule on sellist mõjutajat nagu Arena suurhall väga vaja, sest sellele on olemas nõudlus ning Tartu koos Lõuna-Eestiga vajab lisaks ERMile ja Ahhaale uut ühist majakat, et Eestis ja maailmas nähtavad olla…

Tasuvusanalüüside ülevaade

Arena Tartu multihalli ehitamise julge idee on tänaseks jõudnud sinnamaale, kus linnale on koostatud kaks tasuvusanalüüsi. Kuna detailne retsensioon ja arutelu tasuvusanalüüsi koostajatega jäi olemata, siis anname omapoolse ülevaate linnarahvale edasi Tartu Postimehe kaudu…

Arena Tartu – hirm või innovatsioon?

Arena Tartu kui idee Tartule vajalikust multihallist osales eelmisel sügisel Tartu linna kaasava eelarve küsitluses ning kogus kõige rohkem linnaelanike hääli. Ühest küljest näitab Arena ülekaalukas võit küsitlusel, et tartlased peavad Arena Tartu rajamist vajalikuks. Seda mitte aastakümnete pärast, vaid nüüd, lähitulevikus. Teisest küljest tekkis Tartu linnal selle tulemusena kohustus tellida 2016. aasta lõpuks linna eelarve vahenditest summas 70 000 eurot kolm eskiislahendust Arena Tartust…

Tartu eest - maailmast Tartusse

Liitu meiega ja ole osaline Tartu ajaloo kirjutamisel.
to top button