MAAILMAST TARTUSSE
LINNA ARENG

Mõeldes uue halli asukohale Raadil, aitame kaasa linna kiirele arengule seni vähearenenud, kuid suure potentsiaaliga piirkonnas. Kuna Arena Tartu võimalik asukoht on kesklinnast kõigest ühe kilomeetri kaugusel, võib hallist saada sild kesklinna ja Raadi vahel, mille läbi suureneb ka Raadi linnaosa väärtus. Sellist võimalust multihalli ehitamiseks pakuvad väga vähesed linnad ­– Tartus on see võimalus olemas!

21. sajandi elukeskkond tähendab teisaldatavaid innovaatilisi lahendusi linnaruumi arengul.
Me tahame linnaosasid vaadata kui tervikuid ja rakendada tulevikkuvaatavaid lahendusi elamurajoonide kaupa. Tartu linnas on olemas IT-tehnoloogiline nutikus, et sellised lahendused välja arendada ja ühtlasi linna maa väärtust kasvatada ning linnakodanikke juurde saada. Me räägime näiteks muru- ja lumerobotitest, mida elamurajoonides rakendada – see tähendab, et linlased ei pea enam ise muru niitma ega lund lükkama. Ka ei pea nad selleks soetama tehnoloogilist lahendust ainult oma majale, seda teenust saab jagada.

KÜSI LÄHEMALT!
Teele Arak
53433773
Tanel Tein
5280050
Meelis Pastak
5115117
to top button