Reformierakond varjab ühe oma peamise valimislubaduse rahaallikaid

Tartus on kohalikke valimisi juba nimetatud kahe maja valimisvõitluseks: ühelt poolt valimisliidu Tartu Eest juba mõni aasta tagasi välja käidud idee Arena multihallist ja perekeskusest Raadi linnaossa ning teiselt poolt Tartut valitseva Reformierakonna valimislubadusena kultuurikeskuse ehitamine kesklinna parki. Paraku aga on valimisvõitlus ebavõrdne ja see väljendus kujukalt ka linnapeakandidaatide ETV debatis. Mitte ükski ajakirjanik, meediakanal ega valimisdebatt pole küsinud otse: “Kust tuleb Reformierakonna  lubaduse finantseering, missugune on äriplaan, tasuvusanalüüs ning hilisem dotatsiooni suurus”.

Arena rahastamise allikatest on meie valimisliidu esindajad pidevalt rääkinud. Neid allikaid on kolm: Tartu linna osana Raadi linnaosa maa müügist saadav sihtotstarbeline raha, riigi osa ühekordse sissemaksena ning erakapitali panus.

Reformierakond seevastu on kiivalt varjanud, mis raha eest ikkagi on kavas Tartu kesklinna lubatud kultuurikeskus valmis ehitada ning kustkohast tuleb raha selle hilisemaks ülevalpidamiseks. Neid rahaallikaid ei avalikustanud Reformierakonna praegune linnapea ja linnapeakandidaat Urmas Klaas ka teisipäevases teledebatis. Palju aega enam jäänud ei ole, et ka Reformierakond Tartus ausalt ja otse räägiks oma ühe peamise valimislubaduse finantseerimisest. Kui nad seda ei tee, hoiavad nad Tartus jätkuvalt ebavõrdsust.

Kõnekas on Tartu Eest valimisliidu idee juures ka näiteks asjaolu, et esmaspäeval Vanemuises peetud Tartu linnapeakandidaatide kohalikul debatil oli IRLi kandidaat Aivar Riisalu üsna kahtlevalt meelestatud Arena suhtes. Päev hiljem, kui Arena Tartu eestvedajad olid selgitanud oma ideed ja selle tuleviku kasutegurit piirkonnale, toetas  Riisalu ETV valimisstuudios Arenat juba otsesõnu. See näitab, kui oluline on ausalt oma ideest rääkimine ja võimalike arengute tutvustamine. Ja teiselt poolt ka huvi tutvuda.

Arena Tartu ja perekeskuse koha pealt aitab kindlust luua ka Saku suurhalli tänane korralik majanduslik seis –, et linna dotatsiooni Arena multihall valmides oma eksisteerimiseks ei vaja, vaid saab ise enda majandamisega hakkama. Sellist kindlust andsid ka Arena kohta tehtud tasuvusanalüüsid, kus toodi välja, et Eesti lähiriikides tasuvad sarnastest linnahallidest üle poole ennast ära. Rääkimata juba kaudsest kasust, mida linnahallide üritused ja külalised linna rahana sisse toovad.

 

Tanel Tein

Vahur Kalmre

Valimisliit Tartu Eest